የማዕከሉ ራዕይ

በ2022 ዓ.ም በከፍተኛ ትምህርት የፖሊሲና ስትራቴጂ ምክረ-ኃሳብ በማመንጨት፤ በምስራቅ አፍሪካ ታማኝ የመረጃ ምንጭና የልህቀት ማዕከል ሆኖ ማየት፤

Higher Education Strategy Center Ethiopia (HESC)